Te koop bij vzw VIA LIBRA

PUBLICATIES van uitgeverij Via Libra en Perun Boeken

Christine Gruwez - Tijdgenoten onderweg Lichtbaken 1917

Alle boeken kunnen aangekocht worden via bestelling per email info@via-libra.be of schriftelijk aan te vragen op het adres Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen.


Voor boekhandels voorzien wij kortingen op onderstaande prijzen - vraag inlichtingen via info@via-libra.be!Het lichtbaken van 1917.
Schets van de drieledigheid van de mens
Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving

Auteurs: Rudolf Steiner, met een inleiding van Wilbert Lambrechts

Dit boek bevat twee primeurs: de eerste vertaling van het fragment uit Von Seelenrätseln waarin Rudolf Steiner voor het eerst de drieledigheid van het menselijke lichaam in haar samenhang met ziel en geest ontvouwt; de twee befaamde Memoranda waarin Rudolf Steiner voor het eerst in eenvoudige lijnen de driegeleding van het sociale organisme uittekent. Zij verschijnen hier voor het eerst in Nederlandse vertaling en ook voor het eerst in één boek samengebracht.
Deze teksten zijn immers complementair en hebben gemeen dat ze een doorbraak in het trinitaire denken van Rudolf Steiner betekenden, wat een toegang mogelijk maakt tot praktische werkgebieden (pedagogie, geneeskunde, sociale wetenschap enz.). Zij ontstonden bovendien ongeveer gelijktijdig, tijdens de zomer van het verschrikkelijke, maar ook paradigmatische oorlogsjaar 1917. Ze wilden de geest laten weerklinken in het gedonder der kanonnen. Deze teksten hebben in de onzekere wereldsituatie van vandaag opnieuw betekenis.
Wilbert Lambrechts schreef er een uitvoerige inleiding bij. Hij gaat in op hun plaats binnen de antroposofie, hun voorgeschiedenis, context en inhoud. De twee memoranda zijn uitvoerig geannoteerd om de leesbaarheid ervan te ondersteunen.


ISBN: 978 90 77611 25 8

Prijs: 15,00 euro (+ verzendingskosten)


Over het Mysterie van het Boze
Auteurs: Christine Gruwez, Marc Nauwelaerts, Luc Vandecasteele, Vera Van Ighem
Het thema van het Boze is actueler dan ooit. Dagelijks worden we er in de media mee geconfronteerd, vaak met alle gruwelijke details. Dit roep bij velen van ons vragen op zoals: Waarom gebeurt dit? Wat is de zin van dit alles? Hoe moeten we hiermee omgaan? Vaak overvalt ons ook een gevoel van sterk onbehagen en onmacht. Vanuit de diepten van ons wezen zoeken we naar antwoorden in het half dromende besef dat deze antwoorden slechts voorlopig kunnen zijn. Het boze is een kosmisch mysterie en een mysterie is nooit helemaal te doorgronden. Dit betekent echter niet dat we moeten resigneren. Elk moeizaam verworven inzicht, elk lichten van een tipje van de sluier brengt ons een stap verder op onze kosmische pelgrimsweg.
Deze en misschien nog meer persoonlijke motieven zullen Bruno Skerath wellicht aangezet hebben om zijn studie te ondernemen (zie hieronder). Nochtans heeft deze studie bij veel lezers ook veel vragen opgeworpen. De vier auteurs van dit boekje proberen desbetreffend duidelijkheid te verschaffen.


ISBN: 978 90 77611 23 4

Prijs: 20,00 euro (+ verzendingskosten)


De Mierenmaker
Auteur: Jan Graafland
Jan Graafland is tuinier bij Welede Nederland en in 2009 was hij stadsdichter van Gouda. De Mierenmaker is een cyclus van gedichten waarin Graafland zijn kinderjaren beschrijft in verhouding tot zijn vader, die een psychiatrisch patiënt was.
Journalist en schrijver John Jansen van Galen schreeft het voorwoord, waaruit het volgende: «Poëzie is de meest dierbare overbodigheid die er is, heb ik wel eens gezegd. Maar het ziet ernaar uit dat voor Jan Graafland poëzie een bittere noodzaak was, toen hij zijn leven met zijn vader wilde beschrijven. En dat verhaal staat, in al zijn verschrikking en gruwelijkheid. Hij hoopt maar dat de lezer 'het eind haalt' en dat is inderdaad niet gemakkelijk. Maar dat komt niet door eventuele onbeholpenheid, maar juist door de zeggingskracht van het verhaal. Als je de bundel halverwege moet neerleggen, komt dat omdat je het verval van die vader even niet langer wilt meemaken.»


ISBN: 978 90 77611 21 0

Prijs: 15,00 euro (+ euro verzendingskosten)


Naar de voet van de regenboog.
Een zoektocht naar een andere wereld, met de projectieve geometrie als gezel

Auteur: Herman Meyvis
Dit boek is de eerste Nederlandstalige inleiding op de projectieve meetkunde, zonder formules, maar met inzichtelijke tekeningen.
De auteur is Herman Meyvis, leraar wiskunde en wetenschappen, mede-oprichter van Steinerschool De Es in Antwerpen. In de lessen 'projectieve meetkunde' leren de leerlingen hun denken beweeglijk(er) te maken. Ze leren op een niet-analytische manier nadenken over wat er gebeurt als je het punt op oneindig als een gewoon punt als andere punten beschouwt.
In dit boek maakt Herman Meyvis het voor elke lezer mogelijk deze oefening mee te maken. Via talloze tot de verbeelding sprekende tekeningen neemt hij de lezer bij de hand om hem over die drempel van het oneindige te brengen.
Maar het boek biedt nog veel meer. De meetkundige hoofdstukken worden afgewisseld met bespiegelingen over de wetenschap, de filosofie en de antroposofie. Deze hoofdstukken reiken de lezer weidse perspectieven aan van verbanden en toepassingsmogelijkheden van de projectieve meetkunde. Dat gaat van de lemniscaatfiguur en het planetenstelsel tot de plantkunde.

ISBN: 978 90 77611 20 3

Prijs: 20,00 euro (+ verzendingskosten)


Meditaties over onmacht
Auteur: Christine Gruwez
Het thema van dit boek is de onmacht die ieder van ons te beurt valt bij het volgen van het nieuws, de ellende in de wereld. Christine Gruwez schrijft hierover met liefde, passie, overgave, maar vooral met veel doorzicht in de natuur en de aanleg van de hedendaagse mens.
Zij geeft geen voorschriften of oplossingen, stipptelt geen route uit, maar vertelt via talloze verhalen en anekdotes, passages uit filosofie en psychologie hoe wij met die onmacht kunnen leren omgaan. Of liever: hoe je die onmacht kunt 'in'gaan, er middenin gaan staan en die handeling zelf ervaren als een bevrijding.

Er resten nog enkele exemplaren - het boek is bijna uitverkocht.

ISBN: 978 90 77611 19 7

Prijs: 20,00 euro (+ verzendingskosten)


Creatieprocessen – Handboek
Auteur: Jaak Hillen
Dit boek is op de eerste plaats een hymne aan het creatieproces. Maar het brengt eveneens een hoogstnodige verdieping, die duidelijk een leemte invult, aangezien de term 'proces' tegenwoordig in een vervlakking en zelfs uitholling dreigt terecht te komen. De processen waarover het in dit boek gaat, zijn processen van verandering waarbij je overbodig geworden oude vormen omvormt in nieuwe levenskrachtige uitdrukkingsmogelijkheden.
Centraal in het boek staat de menselijke individualiteit die zich voortdurend aan het realiseren is en zich op die manier bevrijdt. Als handboek neemt het je bij de hand om inzicht te brengen in de veelvoud van alles wat procesmatig is. Het krijgt ook nog een extra dimensie doordaat in alle onderdelen ook het sociale aspect van de creatieprocessen wordt belicht.
Kortom: met dit boek nodigt Jaak Hillen uit om datgene wat in de mogelijkheid ligt van iedere mens, uit inzicht en met wakkerheid in werking te stellen. En hij biedt daarvoor het nodige instrumentarium. De voorbeelden in dit boek komen allemaal uit de ervaringswereld van de auteur, dat wil zeggen: de beeldende kunst. Maar ieder die zichzelf in zijn handelen wil verwezenlijken en vernieuwen, vindt hierin een rijkdom aan inzichten en methodes. Op die manier is het niet alleen een boek voor kunstenaars, maar ook voor leraren, opvoeders, ondernemers, onderzoekers, enz.

ISBN: 978 90 77611 18 0

Prijs: 24,00 euro (+ verzendingskosten)


La Fleur
Auteur: Guido Gezelle - vertaler: Paul Claes
Meester-vertaler Paul Claes verzorgde eerder al een Gezelle-vertaling in het Engels. En nu dus in het Frans.
Deze tweetalige publicatie is de eerste waarin de Gezellegedichten in het Frans werden vertaald met respect voor inhoud, rijm én metrum. De uitzonderlijke kwaliteit van deze vertalingen moet het voor Franstaligen mogelijk maken kennis te maken met een van de grootste Vlaamse dichters en tegelijk vernieuwer van de dichtkunst.
Een voorproefje van deze bundel vindt u op onze downloadpagina.

Maître en traduction Paul Claes avait déjà publié une traduction de Gezelle en anglais. Maintenant donc il y en a une en français.
Cette publication bilingue est la première dans laquelle les poèmes de Gezelle ont été traduits en français respectant texte, rime et rythme. La qualité exceptionelle de ces traductions doit permettre aux francophones de faire la connaissance d'un des plus grands poètes flamands, innovateur de la poésie en même temps.
Sur cette page, vous trouverez un bon exemple pris de ce recueil.

Klik hier voor een eerste recensie, verschenen op de blog van Leen Huet (12 december 2011).
Op de website van Knack verscheen een recensie van Frank Hellemans (19 december 2011).
Cliquez ici pour lire une première réaction, parue au blog de Leen Huet (le 12 décembre 2011).
Sur le site de Knack on trouve une critique de Frank Hellemans (19 décembre 2011).

In nummer 2011 van het tijdschrift Gezelliana (Universiteit Antwerpen) werd een erg lovende recensie opgenomen van de hand van Frans De Haes.

ISBN: 978 90 77611 17 3

Prijs: 20,00 euro (+ verzendingskosten)
Prix: 20,00 euro (+ frais d'envoi)Lohengrin en Antwerpen
Auteur: Rika Heymans (red.) – Ludo De Schutter, Werner Govaerts, Hilde Maas en Francis Peeters
«Op Antwerpen rust tot op vandaag de opdracht: zoek de concrete coöperatie met de Graal, het Heilig Bloed, het onzelfzuchtige, broederlijke offer van Christus. Zoek bewust de weg van de duizend jaar oude stadscultuur naar de cultuur van de wereldeconomie. Hou de lamp brandende.»

Bovenstaande uitspraak is een van de conclusies die de auteurs hebben geformuleerd na jarenlang spiritueel onderzoek van de samenhang tussen het Lohengrinthema en de toekomst van de stad Antwerpen.
Het boek bevat een heel aantal historische verkenningen die de platgetreden paden van de officiële geschiedschrijving vaarwel zeggen. Vooral over de verloren gegane Sint-Michielsabdij, maar ook over het belang van een figuur als Godfried van Bouillon voor Antwerpen, over de Semini-legende en talloze andere onderwerpen komen we hier verrassende dingen aan de weet. Minstens even vernieuwend is de link die wordt gelegd tussen de historische, sacrale en religieuze elementen en de economie van vandaag en morgen.

ISBN: 978 90 77611 16 6

Prijs: 21,50 euro (+ verzendingskosten)


Eneasroman
Auteur: Hendrik van Veldeke
De Eneasroman is de allereerste roman van de allereerste bij naam bekende schrijver uit ons taal- en cultuurgebied: de Limburger Hendrik van Veldeke.
Deze hoofse minneroman verschijnt na ongeveer 825 jaar eindelijk in een vertaling van middeleeuwse (Duitse) verzen naar hedendaags (Nederlands) proza. Precies omdat het de eerste vertaling is, bewaarde vertaalster Rika Heymans met groot respect de prille kracht van de naïef-concrete vertelstijl, trouw aan de brontekst.
De antieke Grieks-Romeinse verhaalstof met haar mythes, geboren uit verbeelding en voorstellingsvermogen, is gehuld in de verfijnde, niet onproblematische hoofse cultuur van de minne. Van Veldeke vertelt over de Trojaanse held Eneas, de sluwe Ulixes, de helderziende dode vader, de tocht door de onderwereld, de passionele liefde van Dido en haar dood, de held Turnus enzovoort.
Het hoogtepunt van de roman vormt evenwel de beschrijving van hoe Eneas en Livinia de beproevingen van de beheerste maar evenzeer ontredderende minne doorstaan. De kracht van het verlangen, de minne die hen zowel pijnigt als zalft, zuivert en veredelt zodat zij samen een nieuw koninkrijk kunnen stichten. De Eneasroman peilt beter naar het wezen van de minne dat een erudiete theoretische studie!
Deze uitgave is bedoeld voor een breed publiek en is belangrijk voor alle niveaus van het onderwijs in Vlaanderen en Nederland.

Klik hier voor een interview met vertaalster Rika Heymans.

En hier kunt u de toespraak downloaden die Rika Heymans gaf op de presentatie van de Eneasroman op 13 november 2011 (Antwerpen).

ISBN: 978 90 77611 15 9

Prijs: 24,95 euro (+ verzendingskosten)Islam en christendom. In wezen diep verbonden?
Auteur: Luc Vandecasteele
In het boek gaat de auteur op zoek naar de ware betekenis van de Koran. Hij hanteert daarvoor verschillende vertalingen.
Luc Vandecasteele weet verscheidene clichés over de islam te demystifiëren, ontdekt heel wat gelijkenissen met christendom en geesteswetenschap, maar vooral: het boek zet aan tot denken, tot zelf op zoek gaan. In die zin stelt het vooral vragen!
Uit het voorwoord van Christine Gruwez:
«Islam en christendom – In wezen diep verbonden? kan men ter hand nemen als een diepgravende studie over de koran, waarbij vele minder bekende aspecten voor het eerst bij elkaar worden gebracht.
Maar men kan het ook ter harte nemen als een uitnodiging om de eigen toegang tot christelijke waarden en cultuur te verruimen en daardoor tevens ruimte te scheppen opdat ook in de wereld van de islam deze toegang als een individuele weg mogelijk wordt. Twee mensbeelden kunnen elkaar daarbij de hand reiken. In de westerse wereld domineert de ‘prometheïsche’ mens, terwijl in de wereld van de islam de ‘pontificale’ mens op de voorgrond staat. De prometheïsche mens streeft naar zelfrealisatie waarbij het niet zelden gebeurt dat hij medemensen en wereld daartoe instrumentaliseert, terwijl de pontificale mens de zelfrealisatie ondergeschikt maakt en vaak ook onderdrukt ten voordele van het voltrekken van Gods woord op aarde. In hun beider eenzijdigheid ligt onmiskenbaar een opdracht, die door de auteur wordt geduid als een bevrijdingsproces.»


ISBN: 978 90 77611 13 5

Prijs: 19,90 euro (+ verzendingskosten)De Rubens Code
Auteur: Jos Verhulst
Dit boek werpt een verrassend licht op een onbekend gebleven aspect van het religieuze œuvre van Pieter Pauwel Rubens (1577-1640).
Analyse van een aantal religieuze schilderwerken van Rubens leert dat de kunstenaar zeer onconventionele christologische opvattingen aanhing. Zo was Rubens van mening dat het Jezuskind vermeld in het Mattheusevangelie (met onder meer de aanbidding door de Magiërs en de kindermoord te Bethlehem) niet dezelfde was als de jonge Jezus uit het Lucasevangelie (met onder meer de Annunciatie en de aanbidding door de her­ders). De Mattheus-Jezus was volgens Rubens geboren op dinsdag 15 september van het jaar 7 v. Chr. De geboorte van de Lucas-Jezus zou hebben plaatsgevonden op vrijdag 14 januari van het jaar 1. Rubens specifieerde datum en uur door in zijn Nativiteiten de precieze sterrenstand op de betrokken ogenblikken te verwerken. Hij gebruikte daarvoor een merkwaardige code van beelden en symbolen, waarvan de sleutels in dit boek worden geboden. Verder wordt aangetoond dat ook andere christologische datums en opvattingen op vergelijkbare wijze werden geëncodeerd, niet alleen door Rubens maar bijvoorbeeld ook door schilders als Caravaggio, die vertrouwd waren met het esoterisch-christelijk gedachtegoed dat door Rubens in zijn doeken werd verwerkt.
Reeds in 1909 stelde Rudolf Steiner dat in het Nieuwe Testament twee verschillende Jezus-geboortes worden beschreven. Steiner was ook van mening dat op dit punt in de Europese religieuze kunst een esoterische traditie heeft bestaan. De ontdekkingen die in dit boek worden beschreven, bevestigen laatstgenoemde stelling. Niettemin verschilt de door Rubens aangehangen chronologie op een paar punten van diegene die door Steiner werd voorgesteld.
Dit boek onthult nog meer verrassende feiten. Zo blijkt de constellatie van 15 september v. Chr. ook prominent voor te komen op Babylonische kleitabletjes, die ontdekt werden in de twintigste eeuw. Voor een aantal astronomen is dit ook aanleiding geweest om genoemde datum voor te stellen als de geboortedag van Christus. Tussen de datums van dinsdag 15 september 7 v. Chr., vrijdag 14 januari 1 en vrijdag 15 september 5 v. Chr. (volgens Rubens de dag van de kindermoord te Bethlehem) blijken onverwachte astronomische verbanden te bestaan. Kortom, Rubens was ingewijd in een zeer subtiele christelijk-esoterische traditie waarvan in dit werk pas de eerste details worden onthuld, en waarvan de volle diepte nog moet worden gepeild.

Op de website van het Rubensdepot staan nog aanvullende teksten, slides enz.

Een Duitse vertaling van dit belangwekkende boek is in voorbereiding!

Prijs: 24,90 euro (+ verzendingskosten)

ISBN: 978 90 77611 12 8Jos Verhulst (°1949) is doctor in de wetenschappen (quantumchemie). Hij is auteur van onder meer Der Glanz von Kopenhagen (1995), Developmental Dynamics (1998, 2003), Het verdiepen van de democratie (1998) en Het verschijnsel vrijheid (2011).

Ik ben het, Faust, uwe gelijke
Auteur: Wilbert Lambrechts
De 12de klas van de Steinerschool Antwerpen voerde in juni 2011 Faust, deel I van J.W. Goethe op als eindtoneel. Als titel werd gekozen: Margarethe of het complot van Faust en Mefisto, in een gloednieuwe vertaling van en o.l.v. Wilbert Lambrechts.
Ter gelegenheid van deze opvoering verscheen bij uitgeverij Via Libra het boek Ik ben het, Faust, uwe gelijke. Hierin staan enkele scènes uit de nieuwe vertaling, aangevuld met een verantwoording en een essay van Wilbert Lambrechts en verrijkt met beeldend werk van Wilfried Genard.

Prijs: 15,00 euro (+ verzendingskosten)

ISBN: 978 90 77611 14 2De aardse en de kosmische mens
Auteur: Bruno Skerath
Waarom blijven wij met onze diepere vragen meestal op onze honger zitten? Omdat we de antwoorden niet vinden in de materiële wereld; we moeten ze zoeken in een geestelijke werkelijkheid.
Dit boek opent een toegang tot die hogere werkelijkheid, aan de hand van ervaringen, met talrijke voorbeelden uit het leven. Maar het spoort ook aan tot eigen denken. Het wendt zich tot de mens van vandaag, die zich over alles zelf een oordeel wil vormen.
Het boek behandelt de meest uiteenlopende thema's. Toch blijft het overzichtelijk. De hoofdstukken vormen telkens een afgerond geheel. Elk hoofdstuk kan apart worden geraadpleegd, naargelang de eigen behoefte en belangstelling.
De spirituele bron van het boek is de initiatiewetenschap van Rudolf Steiner. Eén van de verdiensten is dat de hogere werkelijkheid aanschouwelijk en begrijpelijk wordt gemaakt. Ze geeft ook verklaringen voor de samenhangen tussen de wereld waarin we leven en de werkelijkheid daarachter. Het boek is dus ook een inleiding tot deze initiatiewetenschap, beter bekend als antroposofie, in een eigen benadering.

uitgeverij: Kramat, 566 blz.

Prijs: 25,00 euro (+ verzendingskosten)

ISBN: 978 90 79552 74 0Bruno Skerath (°1929) is auteur van talrijke artikels en boeken. Hij was voorzitter van de Antroposofische Vereniging in België van 1974 tot 1988.

Oude en jonge zielen
Auteur: Hans Peter van Manen
Er zijn van die boeken die actueler worden naarmate de jaren verstrijken. Oude en jonge zielen van Hans Peter van Manen is zo'n boek. Toen het 30 jaar geleden in het Duits verscheen, deed het nauwelijks stof opwaaien. Maar toen was de eenentwintigste eeuw nog niet aangebroken.
Vandaag wordt met de dag duidelijker hoe brandend actueel de thematiek van dit boek wel is. Joden en Palestijnen, moslims en Westerlingen, autochtonen en allochtonen, gelovigen en niet-gelovigen, fundi's en realo's, linksen en rechtsen – het zijn in wezen allemaal variaties op hetzelfde thema: dat van de oude en de jonge zielen.
De mensheid bestaat namelijk uit twee 'soorten' zielen, en van hun verstandhouding – vooral dan in de antroposofische beweging – hangt volgens Rudolf Steiner niets minder dan het voortbestaan van onze beschaving af. Zelden heeft hij zoveel nadruk gelegd op een onderwerp, zelden hebben zijn woorden zoveel weerstand ontmoet. Driekwart eeuw nadat hij het thema te berde bracht, is er nauwelijks een antroposoof die weet wat oude en jonge zielen zijn. En toch maakt het inzicht in de relatie tussen beide groepen het verschil tussen een vruchtbare samenwerking en een vernietigende vijandschap. Hoog tijd dus om het zielenthema onder het stof vandaan te halen en de plaats te geven die het toekomt.

Prijs: 23,90 euro (+ verzendingskosten)

ISBN: ISBN 978 90 77611 10 4Wij bestaan!
Auteur: Christine Beusch
In dit boek beschrijft de auteur op een spontane en onbevangen manier hoe zij de meestal onzichtbare wezens van de elementenwereld in haar omgeving heeft leren kennen en wat dit in haar leven teweeg heeft gebracht.
Voor iedereen die met het voortbestaan van en de zorg voor de natuur is begaan, is het een rijkdom te weten dat wij er als mensen niet alleen voor staan. Anderzijds draagt de mens een ontzettende verantwoordelijkheid, niet alleen ten aanzien van de natuur maar ook ten aanzien van de elementenwezens die ermee verbonden zijn. Zij schreeuwen om onze aandacht - zij smeken om hun bestaan te erkennen en te ervaren. En, zoals Beusch getuigt, van mensen die geleerd hebben met hen te communiceren, vragen ze concrete hulp in problematische situaties. Die verantwoordelijkheid neem je op je als je contact legt met de wezens uit de etherwereld!

Prijs: 18,00 euro (+ verzendingskosten)

ISBN: ISBN 978 90 77611 09 8


Hier vind je een recensie van dit boek.Poèmes
Auteur: Emile Gevers
Een dichtbundel. In het Frans. Maar van een Vlaming. En niet van om het even wie.
Van jongs af aan was een beweeglijke en wakkere Emile Gevers - de eerste voorzitter van de Antroposofische Vereniging in België - in zijn dagboeken in gesprek met zichzelf. Spontaan groeide dat uit tot een confrontatie neergepend in versvorm.
Terugblikken op deze teksten noemde Christine Gruwez deze bewustwording de uitdrukking van 'het initiatief leven'. Maar deze gesprekken zijn ook gedichten! Niet bewerkt en herwerkt, maar vloeiend als uit één geut.
Deze (Franstalige) gedichten zijn van een ongelooflijke spontane directheid. Een dagboek geschreven aan de rand van het domein Missemburg in een tijd die de grote wereldbrand (WOII) liet voorvoelen.
De vormgeving van de dichtbundel is het werk van de bekende grafist Jean-Pierre Marsily, die er een kleinood van gemaakt heeft.

Prijs: 9,00 euro (+ verzendingskosten)De kringloop van het jaar als weg tot de etheriche Christus
Auteur: Sergej O. Prokofieff
Gevraagd hoe de ziel zich het best op de beleving van de etherische Christus kan voorbereiden, antwoordde Rudolf Steiner: «Door meditatief met de kringloop van het jaar mee te leven, door de ritmen daarvan meditatief te beleven. Want de mysteriën van de jaargetijden zijn het geschenk van de natuur voor de mediterende mens, die de Christussfeer zoekt.» En in een ander verband voegde hij daaraan toe: «En zo zullen we ontdekken dat er … in de kringloop van het jaar … iets geestelijks leeft, dat bij de menselijke ziel hoort, dat de menselijke ziel zelf is; we zullen ontdekken dat het Christuswezen dat door het Mysterie van Golgotha is heengegaan, bij de kringloop van het jaar met zijn geheimen hoort.»
Het innerlijke meeleven met de kringloop van het jaar kan voor ons een levende sleutel tot de christologie van Rudolf Steiner en tot de antroposofie als geheel worden, en er tevens toe bijdragen de antroposofie te maken tot datgene wat zij in haar diepste grond is: een reële geestelijke daad.
Dit te tonen en tegelijk de eerste stappen te wijzen in de richting van de bewuste vereniging met het geestelijke wezen van de kringloop van het jaar, als moderne christelijke inwijdingsweg, die tot de ontmoeting met het Christuswezen leidt – dat is wat door de auteur met dit boek wordt beoogd.
Het boek telt 567 pagina's en is zo opgebouwd dat het de lezer tevens als een soort gids door de voornaamste jaarfeesten kan leiden.

Prijs: 39,90 euro prijs (+ verzendingskosten)
De kredietkrisis
Auteur: Ton Jansen
In september 2008 werd de wereld plotseling opgeschrikt door de kredietkrisis. Al spoedig hadden velen, onder wie ook minister Bos, het over de 'perverse bonussen'. Die zouden de oorzaak van alle ellende zijn. Maar was het echt zo simpel? Lag het echt alleen maar aan de bonussen en het egoïstische gedrag van de bankiers? Of was er misschien toch meer aan de hand?
In dit boek wordt een poging ondernomen om de werkelijke oorzaken van de kredietkrisis te achterhalen. Hierbij wordt ook te rade gegaan bij de antroposofie, en vooral bij de sociale driegeleding van Rudolf Steiner. Werpt deze idee een nieuw licht op de zaak, waardoor we de kredietkrisis beter kunnen begrijpen? En helpt dit ns om oplossingen te vinden? De kredietkrisis is immers niet alleen maar iets wat ons overkomt, maar vraagt ook iets van ons. Wat wil de kredietkrisis ons zeggen? Waarheen wijst zij ons de weg?

VERLAAGD IN PRIJS !!!

Prijs: 10,00 euro prijs (+ verzendingskosten)
Gewoon God
Auteur: Mieke Mosmuller & Toon Hermans
In januari 1995 ontmoette Toon Hermans de arts en auteur Mieke Mosmuller. Na de eerste ontmoeting vond Toon in haar een gesprekspartner met wie hij in talrijke 'sessies' zijn twijfels, zijn zekerheden, alles wat hem bezighield besprak. Op basis van die dialogen schreef Mieke Mosmuller dit boek.
Toon Hermans zei hierover bij het verschijnen in 1998: "Als ik nu lees wat zij ervan heeft gemaakt, komt het mij voor, dat het een soort biecht is die ik gesproken heb. Waarin ik mij heb laten gaan, dan weer eens gelukkig, dan weer vertwijfeld. Altijd met de hoop in het hart dat ik met wat ik gezegd heb mensen kan bereiken die daar iets aan hebben. Al jaren krijg ik brieven van zoekende mensen. Mensen die gelukkig zijn, mensen die geen uitkomst meer zien. Ik denk dat zij mij de moed hebben gegeven om deze openhartigheid te tonen."

Prijs: 14,50 euro introductieprijs (+ verzendingskosten)Stigmata und Geist-Erkenntnis
Auteur: Mieke Mosmuller
In dit boek voert Mieke Mosmuller een literatuurstudie uit van het werk van Judith von Halle. Von Halle vertoont sedert Pasen 2004 stigmata en probeert deze toestand met uitspraken van Rudolf Steiner te verklaren. Vandaar dat in deze studie ook de betrokken teksten van Steiner in ogenschouw worden genomen.

Prijs: 18,50 euro introductieprijs (+ verzendingskosten)Waarom zou ik mediteren?
Auteur: Mieke Mosmuller
'Meditatie' duidt op een veelheid van bezigheden. De oorspronkelijke betekenis is: overwegingen in het denken, denkende beschouwing. Die betekenis heeft 'meditatie' in dit boek.
Maar waarom zou je mediteren? Voegt dit iets toe aan de waarde van je leven, aan je kwaliteiten, aan het wereldgebeuren? En als je inziet dat het zin heeft om te mediteren, hoe moet je dat dan doen? Wat kun je verwachten en wat niet? Kan het ook zijn dat je juist niet moet mediteren?
Mieke Mosmuller stelt in dit boek dergelijke vragen en vindt antwoorden waar iedereen die niet tevreden is met het leven zoals het is, veel aan zal hebben.

Prijs: 17,50 euro introductieprijs (+ verzendingskosten)De piramide van Cheops was niet het graf van de farao
Auteur: Bruno Skerath

In dit boek maakt Bruno Skerath komaf met de algemeen verspreide misvatting als zou de piramide van Cheops het graf van de betreffende farao geweest zijn. Aan de hand van nochtans bekende feiten toont hij aan dat de grafhypothese niet houdbaar is. De vraag is dan natuurlijk waarvoor de piramide wél werd gebouwd. Daar wordt een heel stel antwoorden op gegeven. En die antwoorden worden uitgebreid toegelicht doordat dit boek niet alleen de Egyptische wereldbeschouwing in haar essentie au sérieux neemt, maar ook de aandacht vestigt op de Meesters, die met hun geavanceerde kennis en kunde ver boven het gewone volk uitstaken. Hun verbluffende bekwaamheden staan nergens opgeschreven, maar ze werden verwerkt in hun sacrale bouwwerken, zoals in de piramide van Cheops. Daar kan men ze zoeken, en op die zoektocht wordt de lezer meegenomen. Bruno Skerath vertelt niet alleen een meeslepend verhaal maar heeft dit bovendien met bijna vijftig (grotendeels zelf gecreëerde) illustraties toegelicht, zodat voor de lezer een tipje van de sluier wordt opgelicht, die in onze tijd nog altijd de kern van de Egyptische beschaving verborgen houdt.

UITVERKOCHT

Tijdgenoten onderweg
Auteur: Christine Gruwez

Er gaat geen dag voorbij of er zijn uitingen van onrecht en geweld die je in de situatie van machteloze toeschouwer brengen. Machteloos, want je kunt niet rechtstreeks ingrijpen in wat er gebeurt.
Nochtans is er een mogelijkheid om jezelf uit dit toeschouwersschap te bevrijden. Het is de weg van toeschouwer naar tijdgenoot. Waar je "genoot" wordt van de tijdsgebeurtenissen. En waar je weet wat je te doen staat, nog voor je weet wat er is gebeurd.
Het is tevens de weg van kortetermijnoplossingen naar uiteindelijke verlossing. Een manicheïsche oefenweg in deelgenoot worden van wat in je tijd op je toekomt.
In dit boek - dat tegelijk een denkboek en een doeboek is - beschrijft Christine Gruwez deze weg in vijf stappen, die ze vanuit verscheidene hoeken belicht en toelicht.

Prijs: 18,00 euro (+ verzendingskosten)

De ondertussen verschenen tweede druk is - op het voorwoord na - identiek aan de eerste druk.Tijdgenoten onderweg - werkboekje
Auteur: Christine Gruwez

Op vraag van veel lezers van het succesvolle boek Tijdgenoten onderweg schreef Christine Gruwez een werkboekje. Het is bedoeld als een metgezel bij het eerste boek. Als het ware reist het mee met al wie zich op weg wil begeven, onderweg naar het tijdgenoot-worden.
Als tijdens het lezen van Tijdgenoten onderweg een intentie is ontstaan en verder is gegroeid om deze visie niet alleen even op te nemen, maar om het ook te 'gaan doen', dan is dit werkboekje een mogelijke leidraad!


UITVERKOCHTHet dierbare België
Auteur: Luc Vandecasteele

Kerngedachte van het boek is dat de opsplitsing van gewesten en gemeenschappen een geniaal idee is en een eerste stap in de richting van een toekomstige driegeleding van onze maatschappij. Het betreft immers een opsplitsing van bevoegdheden die enerzijds samenhangen met personen (cultuur, onderwijs enz.) en anderzijds met het geografisch gebied waar men woont (als substraat voor sociaal en economisch leven), binnen de federatie België. Het is een model dat in se de mogelijkheid herbergt om het beheer van het cultuurleven en dat van de staat te ontvlechten.
De auteur betreurt dan ook dat door allerlei recente wetgeving, maar vooral ook doordat in Vlaanderen ervoor gekozen werd Gewest en Gemeenschap bestuurlijk toch te laten samenvallen, de van oorsprong heldere staatsstructuur van het nieuwe België opnieuw verwarrend en chaotisch is, met een ongezonde ineenstrengeling van bevoegdheden en beleidsdomeinen.
Het boek is echter vooral aantrekkelijk omwille van het sobere betoog, de kernachtige formuleringen en de bewust kort gehouden uitweidingen, o.a. over de rol van Brussel, maar ook over de (moslim)migranten in België.

Prijs: 14,50 euro (+ verzendingskosten)

Een korte, samenvattende tekst van dezelfde auteur kan worden gedownload op onze download-pagina.


De ontmoeting met het boze / De grondsteen van het goede
Auteur: Sergej Prokofieff

Er is een tweede herziene en uitgebreide druk verschenen van het boek van Sergej Prokofieff, met een nieuw hoofdstuk over de Christus-impuls en de tweevoudige gedaante van het boze en de grote beslissing war de mensheid in onze tijd voor staat.

Prijs: 14,90 euro (+ verzendingskosten)


Wanneer verwachtte Rudolf Steiner de incarnatie van Ahriman
Auteur: Hans Peter van Manen

Overzicht van de uitspraken van Rudolf Steiner met betrekking tot het tijdstip van de incarnatie van Ahriman. Met een uitgebreid literatuuroverzicht (samengesteld door Paul Heldens).


Prijs: 4,25 euro (+ verzendingskosten)geen afbeelding beschikbaar
Grasmuziek
Auteur: Christine Gruwez

Een tot nog toe volledig in het verborgene gebleven aspect van de talenten van Christine Gruwez vindt in deze dichtbundel een eerste ontplooiing. Schrijvend vanuit haar taalgevoel, voelend vanuit haar muzikale taal, schrijft ze een poëzie met een hoog gehalte aan ritmefantasie, woordgastronomie en zinnelijke melodie.

Prijs: 14,00 euro (+ verzendingskosten)


Rudolf Steiner en de grondvesting van de nieuwe mysteriën
Auteur: Sergej Prokofieff
Uitgeverij: Perun Boeken
Prijs: 39,90 euro (+ verzendingskosten)

Voorbij de vertwijfeling
Auteur: Maria von Nagy
Prijs: 12,50 euro (+ verzendingskosten)


Het karma-onderzoek van Rudolf Steiner
Auteur: Sergej Prokofieff
Prijs: 7,50 euro (+ verzendingskosten)


Novalis en Goethe in de geestesgeschiedenis van het Avondland
Auteur: Sergej Prokofieff
Prijs: 7,50 euro (+ verzendingskosten)


De mysteriën van herders en koningen in het licht van de antroposofie
Auteur: Sergej Prokofieff
Prijs: 7,50 euro (+ verzendingskosten)


De Vogels van Orpheus. Gedichten
Auteur: Wilbert Lambrechts

Sinds Wilbert Lambrechts zich van zomer 1998 tot lente 1999 in de bergen van Noord-Italië terugtrok om zich op het schrijven te concentreren, bekent hij zich definitief tot het dichterschap. Met De Vogels van Orpheus legt hij het (voorlopig) paspoort van zijn persona poetica voor. De magie van de taal, het weerbarstige verlangen en het hedendaagse nomadisme verdicht hij in het oeroude, revolutionaire spoor van Giacomo da Lentino (13de eeuw) tot een trivium (poëtica – erotica – metafysica) van 100 (= 99 + 1) veertienregelige jambische strofen.

Prijs: 9,00 euro (+ verzendingskosten)

Alle boeken kunnen aangekocht worden via bestelling per email info@via-libra.be of schriftelijk aan te vragen op het adres Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen.


Men kan de boeken tevens ontlenen via de bibliotheek.